کجا تخمک اهدای کنم کجا تخمک اهدای کنم
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

کجا تخمک اهدای کنم Tag

ما به اهداکنندگانی نیاز داریم که دارای انگیزه های قوی انسان دوستانه و مذهبی برای کمک به زوج های نابارور باشند. لازم است این افراد همچنین دارای تعهدات و نیات مذهبی ، صداقت و قابل اعتماد باشند....