پیش دبستان غیرانتفاعی پیش دبستان غیرانتفاعی
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

پیش دبستان غیرانتفاعی Tag

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی نصیر،دارای سالن همایش، نمازخانه و سلف سرویس،در فضای باز و محیطی با نشاط کادر آموزشی حرفه ای و مجرب،اولین مدرسه مجری کیف در مدرسه،آموزش مفاهیم دروس بصورت کارگاهی و کاربردی...