ناباروری مادر ساری ناباروری مادر ساری
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

ناباروری مادر ساری Tag

مرکز درمان ناباروری مادر ساری با مدیریت سرکار خانم دکتر سپیده پیوندی انجام کلیه عمل های درمان ناباروری شامل IVF ، ICSI ، IUI انجام عمل های تشخیصی و درمانی لاپاراسکوپی, هیستروسکوپی و هیستروسونوگرافی انجام جراحیهای تخصصی زنان و زایمان...