متخصص ناباروری متخصص ناباروری
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

متخصص ناباروری Tag

دکتر سپیده پیوندی فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بورد تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر تهران دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علو پزشکی ایران شهر تهران دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیر و مسئول فنی مرکز درمان ناباروری مادر (مرکز...

مرکز درمان ناباروری مادر ساری با مدیریت سرکار خانم دکتر سپیده پیوندی انجام کلیه عمل های درمان ناباروری شامل IVF ، ICSI ، IUI انجام عمل های تشخیصی و درمانی لاپاراسکوپی, هیستروسکوپی و هیستروسونوگرافی انجام جراحیهای تخصصی زنان و زایمان...

خانم دکتر مهتاب کریمی، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، انجام عمل های هیتروسکوپی و لاپاروسکوپی، انجام عمل های زیبایی زنان و مونالیزا لیزر، مراقب های دوران بارداری پره ناتال، درمان ناباروری و IVF...