صافکاری صافکاری
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

صافکاری Tag

صافکاری، پولیش و رنگ و لیسه خودرو رنگ سازی حرفه ای، لیسه گیری، صفر شویی، واکس و پولیش انواع خودردو های داخلی و خارحی و مدل فروش محصولا ت نقاشی، پولیش و ابزارآلات نقاشی خودرو با مدیریت صالح جعفری...