درختچه زینتی درختچه زینتی
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

درختچه زینتی Tag

گلخانه سیکاس با مدیریت آقای رضا علی نژاد بیش از ۴۰ سال سابقه در تولید گیاهان زینتی و اجرای فضای سبز تولید و عرضه بیش از ۵۰۰ گونه از گیاهان زینتی شامل:...