تیرک های گالوانیزه تیرک های گالوانیزه
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

تیرک های گالوانیزه Tag

تولید و پخش انواع: تورهای حصاری گالوانیزه گرم در سایز های مختلف با دستگاه های تمام اتومات و ۱۰ سال ضمانت. تورهای پرسی، سیم خاردار، مرغی، فرنگی، سرندی، گابیون انواع تیرک های گالوانیزه و آهنی....