بهترین مرکز تصویربرداری پزشکی بهترین مرکز تصویربرداری پزشکی
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

بهترین مرکز تصویربرداری پزشکی Tag

مرکز تصویربرداری پزشکی نگین با هدف ارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ، MRI و سی تی اسکن به همشهریان عزیز در شمال کشور تاسیس شد....