کارگاه کانال سازی قزلی با ۲۵ سال سابقه
ساخت انواع کانال هدایت هوا
ساخت فلاشینیگ(قرنیز روی دیوار)
ساخت لوله های دودکش موتورخانه
ساخت و نصب فلنج
برشکاری خمکاری.
برخی پروژه های انجام شده:
مترو شیراز، شرکت نفت محمود آباد، فاز پنجم و ششم عسلویه، فروشگاه رفاه ساری، مرکز ناباروری حضرت مریم ساری و بسیاری از پروژه های ملی کشور
انجام پروژه در تمامی نقاط ایران