مدرن هیدرولیک با مدیریت پیمان یارایی

تعمیرات تخصصی تلسکوپ های برقی

تعمیرات تخصصی پمپ های هیدرولیکی و برقی

تعمیرات تخصصی جعبه فرمان نیم و تمام هیدرولیکی

اولین مرکز شارژ کمک های روغنی و گازی خودرو