صافکاری، پولیش و رنگ و لیسه خودرو

رنگ سازی حرفه ای، لیسه گیری، صفر شویی، واکس و پولیش انواع خودردو های داخلی و خارحی و مدل

فروش محصولا ت نقاشی، پولیش و ابزارآلات نقاشی خودرو

با مدیریت صالح جعفری