دکتر محمد فرهادی
جراح و داندانپزشک
ترمیم، ارتودنسی و اندو
ساخت انواع دندان های مصنوعی