آموزش و مشاوره پروپوزال پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .
آموزش و مشاوره پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .
آموزش و مشاوره مقاله نویسی.
تحلیل آماری مقالات
تحلیل آماری فصل چهارم با نرم افزارهای لیزرل، پی ال اس
استعلام ژورنال ها
چاپ مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی
چاپ مقالات در ژورنال های ISI و ISC
ترجمه متون تخصصی رشته مدیریت با کلیه گرایش ها.