آگهی استخدام بازاریاب:
کانون تبلیغاتی اوج گرافیک از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.
خانم با روابط عمومی عالی، آشنا به تبلیغات و آگهی نامه همراه با سابقه مفید کار باشد.
بازاریابی بصورت تلفنی و گاها حضوری
سابقه کار در شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی آگهی نامه امتیاز مثبت تلقی می شود.
حقوق ثابت همراه پورسانت عالی عملکرد مطلوب تر؛ درآمد بالاتر برای بازاریاب به همراه خواهد داشت.